Memurlardan ek zam ve refah payı talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Vekili ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan,1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle yaptığı basın açıklamasında memurlara ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesi talebinde bulundu.

“Başta memurlarımız olmak üzere bu ülkenin işçileri, işsizleri, emeklileri, yoksulları, kadınları ve gençleri için mücadele vermekteyiz” sözlerine yer verilen açıklamada ülkenin toplam gelirinden herkesin adil miktarda pay almamasının haksızlığa ve yersiz zenginleşmeye neden olduğunun altı çizildi.

Geylan, son yıllarda uygulanan ekonomik gelişmeler ve istihdam politikaları sebebiyle çalışma hayatının sorunlarının derinleştiği, güvencesiz ve esnek çalışmanın yaygınlaştığı, kayıt dışı istihdamın ve iş kazalarının arttığını belirtti.

“SEYYANEN EK ZAM ZORUNLU HALE GELDİ”

Memur ve emeklinin hayat pahalılığına yenik düştüğünü aktaran Geylan, memurların temel konularda kalıcı çözümler beklediklerini ifade etti.

Memur ve emekliye zam yapılsa da enflasyon hedefleri tutmadığı için zamların eridiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Memur ve emeklilerimizin maaşları, hayat pahalılığı karşısında sürekli erimekte, alım gücü düşmektedir. Uzun zamandan beri memur ve emeklilerimize hedeflenen enflasyon rakamlarına göre zam yapılmakta ama hedefler tutmadığı için yıl içinde memur maaşları enflasyon karşısında erimektedir.

Dönem sonlarında ödenen enflasyon farklarıyla geriye dönük olarak telafi sağlanmakta bu da maaşların enflasyon karşısında sürekli erimesi sonucunu doğurmaktadır. En düşük dereceli memur maaşı asgari ücret düzeyine kadar gerilemiş, yoksulluk sınırı ortalama memur maaşının 3 katına ulaşmıştır.

Bu gerçekler ışığında enflasyon farkının maaşlara aylık olarak yansıtılması ve kamu çalışanlarımıza seyyanen ek zam yapılarak kayıplarının karşılanması zorunlu hale gelmiştir.”

MEMURLAR EK ZAM BEKLİYOR

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle siyasi partilerin ve adayların çeşitli toplum kesimleri için vaatleri olduğunu fakat aileleri ile birlikte sayıları 25 milyonu bulan memur ve emeklilerin göz ardı edildiğini belirten Geylan, “Asgari ücretli, işçi, çiftçi, dar ve sabit gelirli, esnaf, şirket sahibi ve iş dünyasına ilişkin müjdeler verilirken memurlarımız da ek zam müjdesi beklemektedir” ifadelerine yer verdi.

Geylan açıklamasında, Türkiye Kamu-Sen’in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kamu görevlilerinin yetkililerden acil olarak çözülmesini beklediği konuları şöyle sıraladı:

 • Memurlarımıza ek zam ve refah payı verilerek alım güçlerinin yükseltilmesi,
 • Enflasyon farkının, ortaya çıktığı ay itibarı ile ödenmesi,
 • Sözleşmeli ve güvencesiz çalışmanın bütünüyle kaldırılarak tüm kamu çalışanlarının güvenceli ve kadrolu biçimde istihdam edilmesi,
 • 1. Dereceye gelmiş bütün kamu personelinin ek gösterge rakamlarının 3600’e yükseltilmesi,
 • Memurlarımıza da dini bayramlarda ikramiye verilmesi,
 • Günün şartlarına uygun olarak sosyal yardımlar, ek ders, nöbet ücreti, fazla mesai gibi ödemelerin artırılması, kira, giyim, yemek yardımı gibi yeni sosyal yardım kalemlerinin oluşturulması,
 • Yardımcı hizmetler sınıfı personelinin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi,
 • Deprem bölgesinde görev yapan kamu çalışanlarının barınma başta olmak üzere ekonomik, sosyal ve psikolojik olarak desteklenmesi,
 • Memur maaş sisteminin sadeleştirilerek tüm memurların yürüttüğü kamu hizmetinin gerektirdiği niteliklere uygun bir maaş almalarının sağlanması,
 • Kamuda mülakat uygulamasının bir an önce kaldırılarak liyakat ilkesinin tam anlamıyla hayata geçirilmesi,
 • 4/C’li iken 4/B’ye geçen kamu çalışanlarının eğitim durumlarına uygun kadrolara atamalarının yapılması,
 • Kamu çalışanlarına şiddetin son bulması için gerekli tedbirlerin alınması,
 • 4688 sayılı Kanunun revize edilerek toplu sözleşme sisteminin katılımcı ve sonuç alıcı bir hale gelmesi için imza ve itiraz yetkilerinin toplu sözleşmeye katılan tüm konfederasyon ve sendika temsilcileri lehine genişletilmesi,
 • 657 sayılı Kanunun revize edilerek günün şartlarına uygun hale getirilmesi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir